ONLAR GİTTİLER

Nicedir Şiir yazmamıştım.
Gülten Akın’ın gidişi sanırım, aşağıdaki dizeleri yazdırdı bana. İçinde bulunduğumuz dönem, birbiri peşi sıra Fikret Otyam, Çetin Altan ve dün Gülten Akın’ın ardından hissettiklerim.

ONLAR GİTTİLER

Onlar gittiler
Aynı nesildendiler
Savaşın çocukları
Yoksunluğun, mücadelenin, azmin ve UMUDun temsilcisiydiler
Bu memleketi doludizgin sevdiler

Sevgi, ayrılık, hasret, hüzün, sevda ve kavga…
Hayal, umut, doğa, insan, bu kâinat ve ölüm
Özetle Hayat…
incelikli, kıvrak, kimi zaman kapkara
yine de çoğu defa rengârenk
şahane dokunuşlarla döküldü
kalemlerinin ve fırçalarının ucundan

Gövdesini terk ederken yeşerdikleri ağacın
Sert bir rüzgâr beklemediler

Görmedim ama eminim
dudaklarında “yaşadım” diyen bir tebessüm
ışıklı gözlerinde tarifsiz bir hüzün

Bu memlekete ve bu toprağın çocuklarına
dair umutlarını da alıp…

İncecik ve usulcacık gittiler

SBG

ÇETİN ALTAN’IN ARDINDAN

 

İNSAFIN O YERDE NAMI YOK MU?

Şeyh Galip

Hep aynı şey, kıymetli bir yazar göçtüğünde hep yaptığım. Gidip kütüphanemi, tozlu raflarımı didiklemek. Bu defa giden Çetin Altan gibi “Büyük ve Özel” bir kalem olunca… işim daha zor oldu. Nur içinde yatasıcalar, O’nun akranları olan anam ve babam gibi kitap kurtlarından kalanların üzerine bir de benim aldıklarım eklenince, bizim evde ciddi bir Çetin Altan külliyatı (Büyük Gözaltı’nın fransızcası -Etroite surveillance- dahil 🙂 ) var. Onlarcası arasından bu akşam O’nun ardından seçtiğime gelince… AL İŞTE İSTANBUL oldu. 1980 yılında almış ve gecikmeli olarak okumuşum zira “anlatı” diye nitelenmiş bu kitap, esasen 1969 yılında Akşam gazetesinde Ara Güler’in fotoğrafları ile Çetin Altan’ın yazı dizisi olarak yayımlanmış.

İflah olmaz bir İstanbul sevdalısı olan bendeniz, bu kısa ama öz kitaba da notlar düşmüş, satırlarını çizmişim. Birkaç alıntı vermek isterim ki… yolcu ettiğimiz o müthiş kalemin nasıl uzgörü sahibi gerçek bir AYDIN olduğunu hatırlayalım. Siz metinde geçen “İstanbul” kelimelerinin yerine “Türkiye” yerleştiriverin, gerisi kendiliğinden geliyor zaten.

Kitabın arka kapağında da yeralan son cümlelerinden başlayalım ve karartmayalım enseyi:

* “…O zaman hem açıkgözlerin körlüğünü, hem de gözü açılmamışların uyanışını görecekler ve gelecekteki İstanbul’larda çok daha mutlu yaşayacak insanlara kendi devirlerinin kötü acılarından insanlık adına bir özür selamı yollayacaklardır.

Yaşarken yazdığımız İstanbul elbette burada bitmedi… yaşadığımız ve yazdığımız sürece de bitmeyecek. sonunda biz biteceğiz, o bitmeyecek.

hiç, hiç, hiç bitmeyecek…”

(YAZKO yayınları 1980 basım)

Shf: 141

* “İstanbul’un özellikle fakir ve kuytu semtlerinde halkın dinsel efsaneler, hurafeler, dilekler ve adaklarla karışık garip bir mistiği var. Daha çok kadınların dünyasında genişleyip şekillenen bu mistiği katı, batıcı hatta haris bir fanatizme dönüştürenler istanbul’un yerli halkından çok, taşradan geçinme hatta para yapma yırtıcılığıyla gelmiş olanlar. Duru İstanbul Türkçesi konuşanlarda masallara bürünmüş, renkli ama uysal bir mistiklikle karşılaşıyorsunuz. Katı ve hoşgörüsüz, ters bakışlı fanatiklerin ise dili çokçası dışarlıklıya çalıyor.

Bir de bunları yönetenler ve bu duyguları belirli yönlere kanalize etmeye çalışanlar var ki, bunların da hepsinin halk kadar saf, samimi ve katıksız duygularla donanmış olduğunu sanmıyorum. Halktaki mistik mayayı kullanma arzuları hesaplı, planlı, paralı örgütlere, oradan da daha geniş uluslararası örgütlere kadar atlıyor. ve birden kesin ve kalın politik bir görünüş kazanıyor.”

Bütün bu oluşumun itici gücü son tahlilde ezik bir sınıfın çaresizlikten öfkeye geçişine dayanıyormuş gibi geliyor bana.

Ayrıca bu konunun üstünde derinliğine incelemeler yapılması gereken sosyal bir konu olduğuna da yürekten inanıyorum.”

shf:32

* “Demokrasi yapalım da Mustafa Kemal’i geçelim diyenler, yüzde yüz Mustafa Kemal’in gerisine düşmüşler. Tarih bunu ilerde tahmin ediyoruz ki aynen böyle yazacak”

shf: 108

O son derece parlak zekâsı, kristalize zihni, entellektüel birikimiyle kendine hayran bırakan, özellikle Meclis’te bulunduğu dönemde verdiği siyasî mücadele ile fark yaratan büyük AYDIN’ın ardından… yine aynı kitaptan alıntıladığım aşağıdaki şiirle veda edelim.

“Gelmek’çün ikinci bir hayata

Bir gün dönüş olsa ahiretten

Her ruh açılıp ta kâinata

Keyfince semada bulsa mesken

Talih ana dönse nazikâne

Bir yılduz verse mâlikâne

Bigâne kalır o iltifata

İstanbul’a dönmek isterim ben”

                        Nedim Efendi

shf:133

Sağlıcakla…

T.C. Siyasi durumu ya da kaderi diyelim… üzerine notlar

SEÇMEN VE KATILIM DEĞERLENDİRME

2011 MV seçimlerinde kayıtlı seçmen sayısı 52.8 milyon kişi iken, 7 Haziran 2015 seçimlerinde 56.6 milyon kişiye çıkmıştır. Kabaca söylersek 2011 genel seçimlerinden bu yana 3.8 milyon kişi, “yeni seçmen” olarak devreye girmiştir. Yapılacak analizde geçerli oy kullanan kitlelerin önemi büyüktür ve partilerin oy yüzdeleri de, esasen geçerli oy sayıları üzerinden yapılmakta, barajı aşıp aşmadıkları da yine “geçerli oylar” üzerinden belirlenmektedir.

Diğer bir ifadeyle, 2011 seçimlerinde T.C. genelinde seçimlerde geçerli oy oranı, % 81.32 iken, bugünlerde kendisini, “millî irade”nin tercih ettiği “Başkan” (esasen “Sultan”) ilan etme telaşındaki Cumhurbaşkanı seçimlerinde bu oran, sadece % 72.8 yani oldukça düşük, 7 haziran seçimlerinde ise % 81.55 olarak gerçekleşmiştir. Neticede, 2011 ile 2015 seçimleri arasındaki fark, 3.2 milyon civarında fazla “geçerli oy” olarak kayda geçmiştir.

Bu tespiti yaptıktan sonra hem seçmenlerin hem de geçerli oyların seçim çevreleri temelinde dağılımına bakılabilir ve sırf merak edenler için belirtilebilir ki, ülke genelinde sadece bir kaç çevre dışında (Yozgat, Zonguldak, Kırıkkale, Kars, Tokat ve Ardahan) her yerde “kayıtlı seçmen” sayıları artmıştır.

Gelelim “geçerli oylar”ın durumuna; bu manada 2011 seçimlerine kıyasla oyların azaldığı seçim merkezlerine Çorum ve Çankırı eklenmekteyken, bu seçimlere önemli ölçüde bel bağlayan doğu illerinden Kars ve Ardahan, azalan seçmenine rağmen, “azalan oy” listesinden kurtulmuştur. Vatandaşların katılımı ve geçerli oylar değerlendirildiğinde, bu seçimlere en önem veren bölgeler, Doğu ve Güney doğu Anadolu olmuşken, Karadeniz bölgesi için durum tersinedir.

PARTİLER DEĞERLENDİRME

2011 seçim sonuçlarıyla kıyaslandığında 2015 seçim sonuçları hakkında, partiler açısından aşağıdaki saptamalar yapılabilir.

 • RTE’nin memleketi Rize dahil, AKP’nin oy oranları, istisnasız bütün seçim çevrelerinde düşmüşken, 2011 seçimlerinde 41 seçim bölgesinde aday göstermeyen HDP’nin oyları, yine istisnasız olarak ülkenin her yerinde artmıştır.
 • AKP’nin aldığı oylar, ilk bakışta 2.5 milyon azaldı gibi görünse de, yeni seçmenler ve geçerli oylardaki artış dikkate alındığında, alabileceği potansiyel oydan, 3.8-4 milyon eksik oy almıştır ki bu da… kendi oy seviyesinin %18-20’si ölçüsündedir.
 • AKP’nin en büyük oy kaybına uğradığı Doğu ve Güney Doğu illerinin ötesinde, beklenmedik biçimde oy yitirdiği kimi dikkat çekici iller; 3 büyük ilin yanısıra (toplamda 755,765 oy kaybı), Bursa, Gaziantep, Manisa, Erzurum, Urfa, Adana ve hatta Kayseri’dir (toplamda 479,683 oy kaybı) ve nihayet, oyların AKP’den HDP’ye kaydığı söylenen ve yukarıda sayılan aynı bölgeler illeri dışında kalan doğu ve güney doğu anadolu illerindeki (daha önce hesaba katılan Gaziantep, Urfa ve Erzurum hariç) kayıp oy 538,723 olarak hesaplanmaktadır. Neticede, AKP’nin 2011’e nazaran mutlak oy kaybının % 70’i (1.774 milyon) de zaten bu maddede sayılan yerlerden kaynaklanmaktadır.
 • Güneydoğu ve Doğu Anadolu illeri için ilginç bir saptama da, CHP’nin, zaten az oy aldığı bir bölge olmasına rağmen, 2011 seçimlerine nazaran mutlak olarak 122,680 oy kaybettiğidir. MHP’nin bu bölgelerdeki durumu, bir önceki seçime kıyasla düzelmekle birlikte, sadece 225 bin artmış, HDP ise AKP’nin kaybettiği oyların iki katının üzerinde oy toplamıştır. Bu bölgelere özgü biçimde yüksek seyreden 96 bin civarındaki “diğer/bağımsız” oyların etkisini dile getirmek gerekse de, HDP’nin “yeni/sandığa yeni giden” olarak nitelenebilecek seçmenleri neredeyse tümüyle kendi saflarına katmış olduğu su götürmez bir gerçektir. Bu iki bölgenin TC genelindeki oylara oranının, % 15 (yani % 30 olan Marmara bölgesinin yarısı civarında) seviyesinde olduğunu belirtmek gerekir.
 • Karadeniz bölgesi, AKP’nin oy kaybı bakımından kendilerince irdelenmelidir zira geçen seçimlere kıyasla mutlak olarak kaybettiği söylenen 2.5 milyon oyun, 258 bini Karadeniz’de gitmiştir ve bu rakam, yitirilen toplam AKP oylarının % 10’unun üzerinde ve bölgedeki toplam geçerli oyların da (4.6 milyon) % 5.6’sı civarındadır.
 • HDP, İstanbul’da 3. Parti konumuna yükselmiş, bu ilin 3 seçim bölgesinde de MHP’nin önünde yer almıştır. Rakamsal olarak ifade edersek 2011 seçimlerinde MHP’nin aldığı oyun yarısından azını alan HDP, 2015 te MHP’den % 14 fazla oy almayı başarmıştır.
 • Büyük iller arasında, özellikle Urfa rakamları ilgi çekicidir. Yurtiçi kayıtlı seçmen sayısı, geçen seçimlere göre, 125 bin kişi kadar artan şehirde, geçerli oylardaki artış 100 binin üzerindeyken, HDP’nin buradan devşirdiği oy, 180 bine yakındır. Buna karşın, AKP’nin bu ildeki kaybı ise sadece 65 bin kişi kadardır. Yapısı gereği bağımsız adayların önemli ölçüde oy aldığı çevreden 45 bin oyun ve yeni seçmenlerin HDP’nin lehine hareket ettiği söylenebilir zira ne CHP ne de MHP oy yitirmiştir.
 • HDP dışındaki bütün partiler ve bağımsız adayların da oy kaybettiği iller; Van, Muş, Adıyaman ve Kars iken, bu illerde AKP’nin 140 bin oy kaybına karşın diğerleri toplamda 60 bin oy yitirmiş, HDP ise bu illerden 2011’e kıyasla 316 bin yeni oy almıştır. Adıyaman, aynen Tunceli gibi, onun kadar dramatik olmasa da CHP’nin elindekini de yitirdiği illerden biri olarak ortaya çıkmaktadır.
 • Tunceli, CHP için mercek altına alınması gereken bir merkezdir. Zira Türkiye’nin hiç bir seçim çevresinde oylarını 6 puan bile arttıramayan (en fazla % 5,63 ile Ordu’da artış sağlamış) bu parti oy oranını, Tunceli’de 2011’e kıyasla, 37 puan düşürmüştür. (kayıp, oy sayısı olarak 15,6 bin gibi düşük te olsa… oransal olarak % 57.5’ten % 20,5’e olacak şekilde ibret vericidir).
 • Bir diğer enteresan bakış açısı, MHP’nin hem oy sayısını, hem de oy oranını HDP’ye nazaran daha çok arttırdığı illerdeki durum olabilir. Bu sayı, HDP’nin 2011 seçimlerinde aday göstermediği illerle önemli ölçüde örtüşmektedir ve bu illerden HDP’ye gelen oylar, büyük ölçüde oralarda yaşayan kürt kökenli vatandaşlar ile, sol görüşlü ve kürt sorununun çözümünü HDP’nin meclise girmesinden geçtiğini düşünen kesimden gelmiş olmalıdır. HDP’nin bir önceki seçimde aday göstermediği illerdeki yurtiçi seçmen sayısı, 12.5 milyon kişi iken, geçerli oy sayısı, 10.8  milyon, HDP’nin aldığı toplam oy, 280 bin civarındadır. Bu illerde CHP’nin de 60 bin oy kazancı olduğu ve AKP’nin 658 bin oy kaybettiği hesaba katılırsa, MHP’nin aldığı 730 bin yeni oyun kaynağı ortaya çıkar. Yeni seçmenlerin dağılımının etkisi de azımsanmamalıdır.
 • HDP’nin MHP’ye nazaran düşük te olsa, oy yüzdesini arttırdığı illerden aldıkları oy, toplam 180.4 bin olarak hesaplanmaktadır ki, bu illerin toplam seçmen sayısı 10 milyon ve geçerli oy sayısı da 8.5 milyon ölçüsündedir. Daha da enteresan olanı, önceki seçimde aday göstermediği halde, MHP’nin sağladığı oy yüzdesi artışı üzerinde artış sağladığı iller olan Bilecik, Bolu, Düzce, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Ordu ve Rize’den elde ettiği oyların toplamının, 103 bin olması ve bu illerdeki MHP oyunun da 370 bin de kalmasıdır. Seçmen toplamı 2.7 milyon ve geçerli oyların da 2.26 milyon olduğu bu iller arasında en dikkat çekici olanları, HDP’nin sırasıyla 50 bin oy aldığı Elazığ (toplamın % 15’i) ve 21.5 bin oy aldığı Eskişehir’dir. Elazığ’da 41 bin oy kaybeden AKP ve 20 bin oy kaybeden CHP’nin durumuna bakıldığında, HDP’nin oylarının nereden geldiği anlaşılmaktadır.
 • MHP’nin kalelerinden birisi olarak bilinen Erzurum’da neredeyse onu yakalayacak kadar (22 bin oy fark)  oy alan HDP,  Elazığ’da da MHP ile olan oy farkını 17 bine indirmiştir.
 • Iğdır da HDP’nin MHP’yi ikiye katladığı gerçeği göz önüne alındığında… Sinan Oğan’ın serzenişlerine hak vermemek mümkün değildir 😉
 • HDP’nin Tunceli’de CHP’yi 3’e katlamış ve 1. parti haline gelmiş olması… ha keza Ardahan’da ilk sırada çıkması, hem HDP, hem de maalesef CHP için kayda değerdir.
 • Neticede HDP’nin 4. parti olmadığı, ilk 3’te yeraldığı yerlerin sayısı 22 olup, bunlar arasında en dikkat çekici olan tabiidir ki İstanbul’dur. Bu seçim bölgelerindeki toplam geçerli oy sayısı, yaklaşık 14 milyon iken bunun 4.1 milyonu HDP ye gitmiş, AKP’ye giden oylar 5.1 milyonda kalmış, CHP’ye 2.7, MHP’ye ise 1.3 milyon (CHP+MHP toplamda HDP’ye giden oydan az) civarında oy gitmiştir. HDP,  20 yerde MHP’nin, 19 yerde CHP’nin önünde (tamamı Doğu ve Güney Doğu anadolu) 14 ilde ise, AKP nin önünde (tamamı Doğu ve Güneydoğu anadolu) oy almıştır.
 • HDP’nin ilk 3 parti arasında olduğu Doğu, Güney doğu illeri ve tek başına fark yaratan İstanbul birlikte değerlendirildiğinde, 2011 seçimlerine nazaran HDP nin oyu, 2.1 milyon artmış, AKP nin oyu ise aslında bunun sadece yarısı kadar yani 1.07 milyon azalmış, CHP’nin 114,4 bin azalmış, MHP nin ise 290 bin artmış görünmektedir. Bu durumda yapılabilecek bir yorum, HDP’nin arttırdığı oyların neredeyse yarısını, esasen yeni seçmenler veya sandığa yeni gidenlerden aldığıdır, zira AKP ve CHP’nin HDP’ye kaptırdığı düşünülebilecek oyların toplamı sadece 1.2 milyon kişidir. MHP’nin de 290 bin kişi kadar arttırdığı oyların bir kısmını AKP, diğer bir kısmını da CHP den almış olabileceği dikkate alındığında… HDP’nin en az 1 milyon yeni seçmeni saflarına çektiği söylenebilir.
 • Elazığ, HDP için enteresan bir il olmuştur zira, 2011 seçimlerinde aday göstermediği 41 ilden biri olduğu halde 2015 seçimlerinde CHP’den 2 kattan daha fazla oy almıştır ve bahse konu HDP oyu, 50.2 bindir.
 • Son iki seçimdir AKP’nin oy yüzdesinin düştüğü İç Anadolu illerinden biri, Kayseri diğeri de Eskişehir’dir. Bu arada, AKP için “ACI ama GERÇEK” bir saptama… son seçimde Kayseri’de oy kaybeden tek partinin de AKP olduğudur.
 • 2011 seçimlerine kıyasla AKP’nin 10 puanın üzerinde oy kaybettiği il sayısı 8 iken dikkat çekici iller, Urfa, Gaziantep ve Kayseri olarak sıralanmakta ve buralardaki geçerli oy toplamı olan yaklaşık 6 milyon oyun neredeyse % 10’unu AKP’nin bir önceki seçimde sahip olduklarından kaybettiği anlaşılmaktadır.
 • İstanbul 2. bölge seçim sonuçları enteresandır. İstanbul’da kayıtlı seçmen sayısı diğer bölgelere kıyasla en az artan bu bölgede, hem AKP hem de CHP, önemli ölçüde oy kaybetmiştir. Bölgeler arasında kaydırılan ilçe/mahallelerin bulunup bulunmadığına ve oy dağılımlarına bakmak gerekir. Burada AKP’nin, milletvekili sayısını arttırmak adına bir seçim düzenlemesi (hilesi !/?) yapılmış olması kuvvetle muhtemeldir zira benzer bir durum Ankara bölgeleri için de geçerlidir. Ankara 2. bölgede kayıtlı seçmen sayısı beklenmedik biçimde azalırken, AKP’nin kuvvetli olmadığı Ankara 1. bölgedeki kayıtlı seçmen artışı, 300 bin kişi üzerindedir (? Etimesgut). Amma velakin, İstanbul için yapılan manevraya rağmen AKP bu şehirde, 442 bin oyunu kaybetmiştir.
 • Toplam kayıtlı seçmenlerin % 31-32’ini kapsayan en büyük 3 ili birlikte değerlendirdiğimizde, AKP, CHP ve HDP için kendi seçim sonuçlarının, kabaca % 30’unun buralardan kaynaklandığı gözlenmektedir. Yani AKP, ülke genelinde kaybettiği 2,5 milyon üzerindeki mutlak oyun %17,5’ini İstanbulda, % 8’ini İzmir’de ve % 4,5’ini de Ankara’da (toplamda % 30) yitirmiştir. CHP neticede arttırdığı oyların % 30’unu, başta İzmir olmak üzere yine bu illerden kazanmış (İstanbul’da yitirdiğini Ankara karşılamakla yetinmiş) HDP ye gelince, ülke genelinde 3.560 bin oyun % 20 sini İstanbul’dan devşirirken, Ankara ve İzmir’den gelenlerle aynen ilk iki parti gibi % 30 seviyesine ulaşmıştır. Esasen bir Orta Anadolu partisi olan MHP’nin, üç büyük ilden topladığı oylar, ülke genelindeki artışı olan 1,935 bin oyun ancak %22 sine denk gelmektedir ve bunun da 9,75 puanı İstanbul’dan kaynaklanmaktadır. Bu arada, MHP’nin İstanbul’da HDP’nin ardında kaldığını ve ancak 4. parti olabildiğini hatırlatmakta fayda vardır (Fark, HDP lehine 133.4 bin kişi). 3. parti kalsa da oylarını HDP’den daha az oranda arttırabildiği İzmir’de ise, HDP’nin aradaki farkı, 83 bin kişiye indirdiğini belirtmek gerekir. Neticede İstanbul ve İzmir toplamında, HDP nin MHP’den 50.3 bin kişi daha fazla oy aldığı bir gerçektir. 3 büyük metropolde durumu MHP lehine çeviren Ankara sayesinde bu iki partinin aralarındaki oy farkı, 351 bin kişiye çıkmaktadır.
 • Halkın seçimlere katılım oranlarını dikkate almaksızın, “her iki seçmenden birini temsil ettikleri” iddiasındaki AKP’nin, esasen “geçerli oylar”ın % 50 si ve üzerinde oy aldığı yerlere bakacak olursak; 2011 yılında 45 seçim bölgesi iken, 2015’te 28’e inmiştir ve 45 yerden hareketle, buralardaki oy kaybı da 1 milyon 250 binin üzerindedir. Bahse konu seçim bölgelerinde CHP’nin oylarında +/- sıfır duruma karşılık, yeni seçmenlerin de etkisiyle, MHP oylarını 1.1 milyon, HDP ise MHP’nin de üzerinde 1.157 bin ölçüsünde arttırmıştır. AKP’nin 2015 yılında hâlâ ! ve maalesef ama… geçerli oyların yarısından fazlasını aldığı 28 il özelinde kaybı ise, 580 bin, CHP’nin kaybı 23 bin, MHP ve HDP’nin kazançları ise sırasıyla, 644 ve 373 bin dolayındadır. Geçerli oyların artışı bu 28 yerde 357 bin civarında iken, 2011’in 45 seçim bölgesindeki 883.5 bin artış, MHP ve HDP’nin AKP’den aldıkları oyların ötesinde yeni seçmenlerin tercihe mazhar oluşlarına da  açıklama getirmektedir.
 • CHP’nin 2011 MV seçimlerine kıyasla oy yüzdesini arttırabildiği seçim bölgesi sayısına bakılacak olursa bunlar, toplam 85 seçim bölgesinde sadece 27’dir. Partinin bu illerde 2011 seçiminde aldığından fazla aldığı oy ise, 443 bin ile sınırlıyken, mevzu bahis illerde AKP’nin kaybı 834 bin, MHP ve HDP’nin kazançları ise sırasıyla,  575 ve 743 bin olarak gerçekleşmiştir. Bu saptamadan hareketle, CHP için söylenebilecek olan acıtıcı saptama; Bir pireyi ne kadar beslerseniz besleyin, maalesef bir deve olamayacağı.. ve fakat, ancak şişman bir pire olabileceği gerçeğidir.
 • AKP’nin hemen her seçim ertesinde diline doladığı, “biz bilmem kaç yerde iki muhalefet partisinin toplamından fazlasını aldık” söylemini, 7 haziran için irdeleyecek olursak… Hatırlatmak gerekir ki, 2011 seçimlerinde bu seçim bölgelerinin sayısının 63 ve AKP oylarının da,  CHP ve MHP’nin buralardan aldığı toplam oyların 6.55 milyon (1.7 kat) üzerinde olduğudur. 2015 seçimlerine baktığımızda ise, seçim bölgelerinin sayısının 52’ye AKP oylarının üstünlüğünün de… neredeyse yarı yarıya düşerek sadece 3.5 milyona indiğini söyleyebilir, bahse konu yerlerde AKP oylarının da esasen, MHP’den ziyade, HDP’ye gittiği saptamasını yapabiliriz. “Buradan nereye varabileceğimiz” sorusunun yanıtına gelirsek… önümüzdeki seçimde, 2011 seçimlerinde oylarının % 75,8’ini  derlediği bu coğrafyada, (hatta TC genelinde), AKP’nin gerçek rakibinin,  ne… oyları 2.22 milyon daha düşmüş olan CHP, ne de oyları sadece 181 bin artan MHP olmadığı ve fakat ve kesinlikle HDP olduğudur. Nitekim, HDP… tekrar ediyorum AKP’nin oylarının dörtte üçünden fazlasını aldığı bu yerlerde…. oylarını, 2011 seçimlerine kıyasla iki kattan fazla arttırmış ve 4.22 milyon seviyesine getirmiştir ki bu rakam, hem CHP hem de MHP’nin oylarından fazladır.
 • Buradan hareketle yapılabilecek çıkarım, HDP’nin İstanbul’da 3. parti oluşunun ötesinde, AKP’nin kalesi olan (CHP ve MHP toplam oylarından 1,7 kat fazla oy aldığı) seçim bölgelerinde, esasen ana muhalefet partisi, yani 2. parti olduğudur.
 • Genel bir değerlendirme yapacak olursak, bu bölge, AKP (8,6 puan) ve CHP (4.4 puan) nin kaybettiği, diğer taraftan, MHP’nin 3.3 puanla ehvenişer kazandığı, HDP’nin ise 10 puan üzerinde artışla önemli başarı elde ettiği yerlerdir.
 • Son olarak, kanaatimce, önümüzdeki seçimlerde ülkenin kaderini esas belirleyecek olan büyükşehirlerdeki duruma bakacak olursak; 2011 seçimlerinde geçerli oyların %76.9 unu, 2015 seçimlerinde ise %77.4’nü oluşturan bu merkezlerde partilerin durumu, aşağıdaki tabloda verildiği gibidir.

SEÇİM

AKP CHP MHP HDP DİĞER DİĞER icinde SP&BBP
2011 48.87% 27.75% 12.67% 5.44% 5.28% 1.96%
2015 40.15% 26.84% 15.51% 12.62% 4.88% 2.02%
FARK (8.72%) (0.91%) 2.84% 7.18% (0.39%) 0.05%

HAFIZAYI BEŞER NİSYAN İLE MALULDÜR – UNUTMA! UNUTTURMA !!!

İnsanoğlunu, yeryüzündeki diğer canlılardan ayıran en önemli özelliği, aklıdır derler. Doğrudur. O akıldır ki… en karmaşık meselelere çözüm getirir, en çaresiz vaziyetlere direnme gücü verir, en acı durumlarda teselli üretir ve en sevinçli anların hakkını teslim eder.

Evet, insan aklı, -ben bu yazıda özellikle “zihni” demeyi tercih edeceğim-, tek kelimeyle MUCİZEVÎdir. Ve insan zihnini mucizevi kılan da, “kavrama becerisi”nin ötesinde, bence “hafızasının mahareti”dir esasen.

Zaman zaman kendime şöyle derim: “Bu “AN”ı, bu yaşadıklarını… sakın ola ki UNUTMA!”. Zaman zaman dediğime bakmayın aslında, pek te sık başıma gelmez böylesi. 23 Eylül 2011, işte öyle bir gündü. Nedenine birazdan geleceğim.

Ben çok şanslı bir insanım, zira iki şahane kızım var. Tanrı bana onların eksikliğini göstermesin.

Büyük ozan Nazım Hikmet “Ayşe’nin Mektupları”nda dediği gibi:

Başım ağrıyor.

En iyisi hiç çocuğu olmamak,

bunu diyemiyorum bir türlü.

Seviyorum çocukları bütün eziyetleriyle.

On iki çocuğum olsaydı

dünyanın en bahtiyarı ben olurdum,

düşün:

birinin eksiği ötekinde tamam,

kusurlu ayrı ayrı

ama on ikisi birleşince mükemmel bir tek adam

ve onun annesi ben.

Ağustos 1943 – Nazım Hikmet Ran

Ben de aşağıdakileri karalamışım bundan 2 yıl önce;

 “Anne olmak” bu dünyada sahip olunabilecek en olağanüstü haz olsa gerek.

Hani tüm varlıklardan eksiği olmayıp ta…  fazlası olma duygusu !

“Hadi benim aslan hastam,  son bir gayret ! İşte geliyor ufaklık”

Son bir ıkınma ile bu dünyaya gelmek niyetinde, ama mutlaka gelmek niyetinde olan o küçük varlığın, kendini annenin bedeninden koparışı, kanlar içinde, çıplak ve en korunmasız bir halde, belli belirsiz bir ağlama ile dünyaya geliş.

Yalapşap yıkanmış ve sözde steril yeşillere sarınmış bir küçücük bebek, gözleri görmek istemezmişcesine kapanmış, ağzı ise aksine adeta herşeyi yutmak üzere inanılmaz çok açılmış… Hani… doğum odasında bir doğum daha olsa, “Bu benimki değil” dedirtecek kadar “YABANCI” bir minik “YARATIK”. Doğumhane görevlilerin alışkanlığı ile sedyede annesinin bacakları arasına yatırılan ve üzerinde “Anne”nin adının yanına “……..Bebek”  yazan bir “Kimlik Kartonu” ile teslim edilen bir “HAYAT”.

Yabancılık ! İlk kucağa alış ! Ve inanılmaz ama… her kucağa alışta ışık hızından çabuk azalan o yabancılık hissinin, kendini tutkuya bırakışı.

Annelik ve babalık  doğuştan gelmez, ancak yaşadıkça öğrenilir ve insanın “hayatının anlamını oluşturma” noktası kadar ileriye gidebilir. Merak ve acıma hisleri ile filizlenir, geceler boyu uykusuzlukla beslenir ve öncesinde tahmin edilemez boyutlarda bir “SEVGİ”, farkedilmeden artık “VAR” dır.

Ve bunu değiştirmek, bundan böyle mümkün değildir ve olmayacaktır. OLMASIN DA ZATEN.

23 Eylül 2011 günü, bana yukardaki satırları yazdıran büyük kuzumu daha da çok okusun, öğrensin, bilsin, yaşasın ve hayatının hakkını versin diye yolcu ettim gurbete. Sadece 15 ay ayrı kalacağız birbirimizden ve ben ona tekrar kavuşacağım dilerim, ümidederim, her ne gerekiyorsa onu ederim işte… Yeter ki tekrar kavuşayım O’na.

Geleyim sadede… Bu yazının konusunu seçerken çok gitti geldi aklım. Neden mi? Beni feci etkilese de, “neticede şükredilesi bir ayrılığın, üzerimde bıraktığı, yüreğime adeta çöreklenen o hüznü yazmaya, hakkım var mı benim?” diye öyle çok sorguladım ki…

Özellikle son aylarda, haftalarda hemen hergün onlarcasının kurban olduğuna şahit olduğumuz, yitişleri yüreğimizi dağlayan o gencecik delikanlılar (oğlanı/kızı), çiçeğe duramamış fidanlar ve Onlar’ın ciğeri yanan anaları yâdıma düştükçe öyle bir ezildim, öyle bir utandım ki… Ama neticede yüzüm kızararak ta olsa yazmaya karar verdim zira bu yaşananları unutmamak! Unutturmamak gerekiyor.

“Hiçbir şey unutulmuyor ölüler kadar çabuk”

Diye biter büyük ozan Nazım Hikmet’in “Üç Leylek Lokantası” isimli şiiri.

“UNUTTURMA!”

Diye seslenmek istedim, yaşadıkları o tarifi imkânsız ACI’yı ASLA unutamayacak olan bütün analara.

Tanrı bütün çocuklarımızı, kuzularımızı bağışlasın bize.  Yitirdiklerimiz… ışıklar içinde huzurla uyusunlar sonsuza dek.

Seçkin Bilgen Gültan

HASTA LA VICTORIA SIEMPRE! KÜBA TEFRİKASI (1)

Hayatımın seyahatlerinden birine daha gittim nihayet 50 yaşımda. KÜBA. Yeryüzündeki biricik  “kurtarılmış bölge” gibi gelirdi bana. Dolayısıyla en çok merak ettiklerimden. Denizi, karası, insanı ve özellikle çocukları, gençlerini merak ediyordum. Romu ve purosu da cabası 🙂

Amma velakin, Kanada Toronto üzerinden gittiğimizden, kulağımızı tersinden göstermiş hissediyordum kendimi, bundan beteri ancak Japonya üzerinden gitmek olabilirdi hani 🙂 Her neyse neticede gidiş dönüş derken 20 bin km.’nin üzerinde yol yapmış olduk.

Dünyanın dört bir yerine seyahatini kendisi planlamak ve sonra da layıkıyla uygulamaktan en büyük hazzı duyan bendeniz ve Ali, bu defa Jose Marti Küba Dostluk Derneği’nin düzenlediği geziye katılmaya karar verdik. Hayatımızın ilk grup turu olacaktı, eee biraz endişeliydik açıkçası. Ne mutlu ki korktuğumuz başımıza gelmedi, birbirine pek te benzemeyen insanlardan oluşmakla birlikte, gruptaki herkes son derece uyumlu ve anlayışlı davrandı, hemen hiç bir sorun ya da tatsızlık yaşanmadı.

Yola koyulduğumuz 23 Nisan 2014’te biz de çocuklar kadar heyecanlı ve şendik. Ancak Toronto uçuşu tahminimin de ötesinde uzun sürünce, Kanada Havayollarının konforlu sayılabilecek seferinde bolca yemek, film seyretmek, kitap okumak ve hatta bilgisayarı kurcalamak beni kesmedi. Toronto’ya vardığımızda, sigaralarım tam anlamıyla gözümde tütüyordu. Basiretimiz bağlanıp ta Kanada için bildiğimiz vize yerine sadece transit vize almış olmamız gerçeğinden hareketle… havaalanı dışına çıkamayacağımız, dolayısıyla benim de sigara içemeyecek olduğum iddialarını çürütmek için elimden geleni tabii ki ardıma koymayacaktım. Pasaport işlemimizi gerçekleştiren hint asıllı olduğunu tahmin ettiğim zarif memureden, -işlemimi bitirdikten sonra tabii- sigara içmek için bana yer göstermesini rica ettim ve becerdim de. Dev boyutlardaki koskoca terminalin içinde tek bir zehirlenme odası dahi ayrılmamış olduğu için, binanın dışına çıkıp, sigaralarımı ardı ardına tüttürdüm ve geri dönüş için bildirdikleri 3. kata çıkıp tekrar polis kontrolünden geçmek zorunda kaldım. Lakin bu arada, biniş kartımı çoktan uçağın yolcu alacağı kapıya gitmiş olan Ali’de unutmuş olduğumdan… epey bir hadise yaratmış oldum. Garibim binanın bir ucundan, benim bulunduğum noktaya kartımı getirip beni geçirmek zorunda kaldı. Allahtan Havana uçağının kalkmasına daha vakit vardı da, başımıza daha beteri gelmedi. Neticede içtiğim sigaraların sağladığı geçici sükunet… kapıya vardığımızda tümüyle ortadan kalkmıştı denebilir. 18 sularında Havana’ya kalkan uçakta yerimizi aldık ancak bu defa pek te itibar görmedik açıkçası. Zira bu tayyare seferi, bizim güney sahillerine giden yerli turistlerin alışkın olduğu türden olup, daha ziyade ucuz tatilci Kanadalılara hizmet veriyordu. ABD’li turistler için daha yeni yeni Florida’dan düzenlenmeye başlanan ve pek te “meşru” olmayan tek tük  turların aksine, Küba’ya gelen uçakların büyük çoğunluğunu Kanada turları ve turistleri dolduruyormuş. 3 saatlik uçuş nihayet bittiğinde biz de adeta bitmiştik. Yerel saat 22:00 civarını gösterirken memlekette bir gün daha çoktan devrilmiş ve yeni bir akşam olmaktaydı.

Küba’ya ayak basar basmaz KIRMIZI hissettim kendimi. Biraz da ev sahiplerinin etkisiyle tabii.. zira havaalanı kıpkırmızı idi. Sütunları, deskleri, çerçeveleri vs. herşeyiyle kırmızıya boyanmış. Akşamın ilerleyen saatlerinde havanın hala o kadar sıcak olması da bu hissimi güçlendirdi. ABD’ye de seyahat eden, üstelik yarı ailesinin amerikalı  olması hasebiyle uzun süreli ve mükerrer vizesi bulunan bizlerin pasaportlarına, malum ambargo nedeniyle ilerde ABD’ye girişte sorun çıkarmaması bakımından hassasiyet gösterilerek Küba giriş/çıkış damgası vurulmayacak olduğu bildirilmişse de.. feci koyu bir makyajla kendini maskaraya çevirmiş olan kübalı genç hanım, gözümüzün içine baka baka ve gururla, damgasını pasaportlarımıza çaktı geçti. Ben de olsam aynısını yapardım ayrı mesele 🙂 İtiraf ederim, bizim de pek umurumuzda olmadı bu işlem.

Binadan dışarı çıktığımızda, açılan kızgın fırın kapağı misali, suratımıza vuran sıcak rüzgar, valizlerimize sorunsuz olarak kavuşmamızın, diğer bir deyişle yedek kıyafetlerimizin de bizimle gelmiş olmasının her şeyden daha mühim olduğu idrakimizi pekiştirdi. Kredi kartının pek te geçerli olmadığını bildiğimiz bu değişik memlekette harcamak üzere ihtiyacımız olan Convertible Peso (CUC) ları da havaalanındaki resmi döviz bürosu CADECA’dan edindikten ve grubun nihayet toparlanmasından sonra, bizi bekleyen sempatik yerel rehberimiz Amircal ve nazik otobüs şoförümüz Hassan ile birlikte otelimize yollandık. Yol boyunca etrafımızı saran köhne de olsa ihtişamını koruyan binalar ve sağımız solumuzdan çoğunlukla 8 silindir homurtusuyla  geçen eski amerikan arabalarına bakakaldık. Kalacağımız otel, devlete ait ve bu nedenle de doğru dürüst bakım ve onarım görmemiş, personeli devlet memurlarından oluşan, eski Havana’nın tam da göbeğindeki muhteşem bir binaydı. Hotel Plaza’nın ortak mekanları oldukça gösterişli olsa da… odaları için maalesef aynı şeyi söyleyemeyeceğim.

IMG_0765Hiç te az olmayan hacminin büyük bölümü, esasen ve maalesef yüksekliğinden kaynaklanan odanın konforundan geçtim, çağdaş ihtiyaçları karşılamak bakımından durumu, hiç te iç açıcı değildi doğrusu. Her türlü koşula hazırlıklı biçimde gelen bizler için bile bir parça şok ediciydi yani. Elektrik düzeneği ve prizlerinin, ülkenin ABD mandası altındaki  yıllarından kalma olduğunu öğrendiğimiz için, adaptörümüzü de getirmiş olmamız yetmedi, yandaki fotoğrafta göreceğiniz yöntem sayesinde elektriğe kavuşabildik.

Onca yorgunluğun üzerine, yattığımız yatak döşeğin durumu aynı etkiyi yaratmadı gerçi ve hani derler ya…. “o ilk gece yattığımız yeri beğendik :)”

Havana’daki ilk sabahımızda makul saatte uyanıp, yine hiç te beğenilesi olmayan kahvaltımızı ederken otelin çatı katından muhtelif kent fotoğrafları çektikten,  kapı önünde bekleşen kadınlı erkekli birkaç yaşlı dilenciye kendimizi zorlayarak direndikten sonra ilk ziyaretimizi, tarihi bir Puro fabrikasına yaptık. Ticari sır olarak nitelendiği için olsa gerek, fabrikanın içinde çekim yapmamıza izin verilmedi. Biz de dünyada puro üretimi bakımından “tek geçilecek” bu güzel ülkenin bu kadim sürecini, zihnimize kaydetmekle yetindik.

Birkaç katlı binanın geniş salonlarında nerdeyse asırlık olduğu izlenimini veren bir düzende, farklı gruplar halinde iş bölümüne uygun olarak, bir yandan kendilerine önündeki mikrofondan,  sabahları gazete, sonrasında  ise klasikler dahil roman, kitap okuyan devlet memuru “OKUYUCU”larını dinler, diğer yandan kendi purolarını tüttürürken işlerini ciddiyetle yapan kadınlı erkekli, farklı yaşlardaki emekçileri izlerken oldukça etkilendik. İlk ziyaret ettiğimiz salonda, temel ham madde tütün yapraklarını, puroların imal edilme yöntemine uygun olarak sınıflandırarak balyalayan, çoğunlukla kadınlardan oluşan bir grubu izledik.

Küba’lı kadınların bacaklarıyla purolar arasındaki ilişki 🙂 dünyada bilindiğinin aksine, esasen bu gruplarla sınırlı. Diğer bir ifadeyle, bugün gelinen düzende, puroların sarılma işlemi değil, sadece tütün yapraklarının ayrıştırılması aşamasında kübalı kadınların kucakları ve bacaklarından bahsedilebilir. İkili olarak karşılıklı oturma düzeninde, önlerine, yanlarına, aralarına yerleştirilmiş kocaman leğenlerin de manzarayı epey sıradanlaştırdığını ve hayallerimizi bir parça yıktığını söylemeden geçemeyeceğim. İkinci aşama olan sarma işlemini gerçekleştirenler ise, 9-10 ay civarında eğitim aldıktan sonra, bir diğer salonda yan yana dizilmiş tezgahlar üzerinde puroları sarıp, bir nevi mengeneye sokanlar, ekseriyetle genç-orta yaş Kübalı erkeklerden ibaret. Esasen devlet memuru olan bu emekçilerin her gün en az 100 puro sarmaları bekleniyormuş ve üzerinde imal ettikleri için de maaşlarına ilaveten prim aldıkları belirtiliyor. % 10 ölçüsünde de kendilerine puro ayırabiliyorlarmış. Bu kadar isim yapmış, dünyaya nam salmış bir sektördeki üretim için, tahmin edersiniz ki… kalite kontrol son derece önemli. Ez cümle, üretilen her bir tek puronun, muhtelif markaların (Cohiba, Monte Cristo, Romeo Y Julieta  vb) farklı ölçekteki “Standart” puroları boyutunda hazırlanmış ilgili şablonundan, kaymak gibi geçmesi bekleniyor… bu niteliğin sağlanmadığı purolar da, işte o bahsettiğim işçiye verilen % 10’u oluşturuyormuş. Fabrikayı gezer, tezgahlarının başında nasıl yaptıklarını izlerken, işçilerin kendilerine ayırdıkları puroları bize satmak istediklerini… ancak bizim, rehberimizin önerisiyle satın almadığımızı belirtmiş olayım. Kalite kontrolun, sadece boyut bakımından değil, “İÇİM” açısından da sağlanması için, fabrikada yine devlet memuru “İÇİCİ” personel var. Bu adamların işi gücü, sizin anlayacağınız… Puro içmekten ibaret. Sıkı bir sigara tiryakisi olduğum halde, hani bu kadro değilse de, “OKUYUCU” kadrosunda çalışmak isteyeceğim bir düzenden bahsediyorum :). Bahse konu içici kalite kontrol personelinde rastlanan hastalıkları sorguladığımızda, beklediğimiz ve korktuğumuz yanıtı almadık. Öyle akciğer kanseri filan olmuyorlarmış, istatistiklerde bu gruba özel tehlikeli bir hastalık durumu oluşmamış. Zira puro, ciğerlere çekilerek tüketilen bir tütün ürünü değil. Bunu öğrendiğimde aklıma her nedense… bizim merdiven altı kot taşlama tesislerinde, oto boya tamirhaneleri ve yeraltı madenlerinde sigortasız ve sağlık güvencesiz çalışıp genç yaşta silikozis kurbanı olan zavallı, çaresiz insanlarımız geldi.

Evet Küba’yı, başkenti Havana’yı bile bizim şehirlerimizle kıyaslamak mümkün değil, hele ki cepheleri aynalı cam kaplı gökdelenleri, nefret edilesi AVM’leri gün geçtikçe pıtrak gibi çoğalan ve hani tabiri caizse canına okunan İstanbul ile!

Yani diyeceğim o ki : Göz kamaştıran pırıltılı alışveriş ve eğlence mekanlarında “cahilim ama para bende” mottosunu benimsemiş faydasız mı faydasız, kıymeti kendinden menkul artiz takımı, magazinel figürleri, reklamlarda oynayan işadamı müsveddeleri, 800 bin dolarlık saat takan, karılarının, sıradan ameliyatları için “RABBİM Amerika dedi” rüyası gören hükümet üyeleri, ABD’de anadolu kaplanları burslarıyla okuyan, gemiciklere, milyar dolarlık onlarca villaya sahip “mağdur” başbakan çocuklarının karşısında;

Kentin en ücra köşesinde yaşam koşullarının ağırlığı altında inleyen, eğitim alamayan, çocuk yaşta çalışmak zorunda kalan, dinî, kültürel ve geleneksel baskıların altında ezilip, hatta canına kastedilen, sağlık sorunlarına gerçek çözüm bulamayan, bütün ülke yönetimine hakim o “Dostlar alışverişte görsün” zihniyetinin sıradan mağdurları olarak, hastanelerin “Acil Giriş”leri önünde çömelerek bekleşen ve neticede yine tedavi olamayan insanları olan bir memleket değil Küba. En azından şimdilik değil! Umarım değişmez bu tablo.

Tam aksine, onca yoksunluğa ve ABD’nin yıllardır sürdürdüğü acımasız ambargoya rağmen, iki temel sorununu çözmüş Küba yönetimi ve halkı. Eğitim ve Sağlık. Küba’da okur yazarlık oranı % 99.8 ve dünyada en yüksek 10. ülke, ömür ise 78 yıl. Birleşmiş Milletlerde bir türlü çözüm üretilemeyen ambargo nedeniyle ilaç üretiminde elzem olan onlarca hammaddeyi getirtemedikleri ve ilaç sıkıntısı yaşadıkları halde, özellikle sağlık sektöründe çalışan son derece yetkin insangücü ve etkin sağlık sistemi sayesinde bütün vatandaşlarının, eşit koşullarda bu temel hizmeti alabildikleri ve her yıl binlerce başarılı doktor yetiştiren bir ülke. Bizdeki gibi baktığı hasta sayısına ve operasyona dönük olarak hekim maaşların belirlendiği… sistemin tümüyle sayısallaştırılarak, kalitesizliğin doruk noktasına vardığı bir sağlık sisteminden muzdarip değil Küba halkı.

Devamı gelecek…

SLOVENYA – HIRVATİSTAN

Deniz ve Güneşle gelen TÜM RENKLER – Adriyatik sahilleri

Göl, Sis ve Karla bütünleşen onlarca tonuyla gözalabildiğine BEYAZ – Alpler

 “3 kısacık günde 4 mevsim birden yaşanır mı?” sorusuna yanıt oldu bu enfes seyahat. Hem de nasıl…. Ve de nasıl DOLU DOLU yaşanır. Seyahat planımıza göre 26 Kasım Çarşamba günü Slovenya’ya uçacaktık. Sabahın kör karanlığında uyanıp, sisler altındaki yollara düştük. Ankara havalimanını, sisiyle meşhur Esenboğa ilçesine kurduran kafaları bir kez daha minnetle (!) anarken, Ankara savaşı esnasında Timur’un fillerinin, ismini yine Timurlenk’in bir komutanından (İsenBoga) alan bu beldenin sisleri altında gizlendiğini hatırladık. Üstüne üstlük, son yıllarda milyonlarca dolara malolan yeni terminali buraya inşa etmek yerine, şehrin güneyine ikinci bir havalimanı neden yapılmadı ki diye hayıflandık. Ankara’nın ikinci bir havalimanına gereksiniminin olmayacağı sanılıyor olsa gerek. Herneyse, neticede çaresiz ve bıkkın bir halde havaalanında beklemeye başladık, sis bir türlü dağılmadı, beklenen oldu ve hava koşulları nedeniyle uçağımızın kalkamayacağı bildirildi. Haydi bakalım.. tırıs tırıs valizini uçaktan indirtir, geri dönersin şehre. Venedik’te otel odanı ayırtmışsın, hatta tekne gezisine para yatırmışsın ne gam? Gidemediğin halde uykusuz kaldığına mı yanarsın? Ertesi gün tekrar deneyip denemeyeceğine karar veremediğine mi? Yine de moralimizi bozmayıp, işi şansa bırakmaya karar verdik. THY’nin şehirdeki ofisine uğradık, bir sonraki gün için uçakta yer olduğunu öğrenince, biletleri değiştirdik ve o gece, Venedik’teki oteldeki odamıza para ödeyip… Ankara’daki sıcak yatağımızda uyuduk. 27’si sabahın 5’inde ayaklandık, aynı terane tekrar. Neyse ki bu defa herşey yolunda gitti ve keyfimiz yerine geldi. Ljubljana havalanına vardığımızda saat sadece 11:30’du ve hava da günlük güneşlik, ama serindi. Doğruca kiraladığımız arabayı almaya gittik ve PO-E-1-271 plakalı metalik gri renkli Opel Corsa’mıza binip derhal yollara düştük. Otoyol üzerinden ve hiç bir yere uğramadan ver elini Piran. Yollar son derece konforlu ve bakımlı, yönlendirmeler de gayet iyiydi. İlk durağımız Slovenya’nın şirin kentlerinden biri olan Koper oldu. Aslında durak demek yanlış olur zira kenarından geçerek, yine sahil şeridinde Hırvatistan yönündeki İzola’ya yöneldik. İzola’nın içinden geçtiğimiz için şehri görme olanağımız oldu ama duraklamadık. Zira, hedefimiz çok açıktı, biran evvel Piran’a ulaşmaya çalışıyorduk. Otoyoldan çıktığımız andan itibaren manzaramız da çok güzelleşmişti. Yüksek çam ağaçları, Akdeniz bitki örtüsünü hatırlattı. Güneşin de tüm parlaklığıyla varlığı, bu yolculuğu son derece keyifli bir hale getirdi.

 PİRAN YAT LİMANI

Piran’da arabamızı şehir girişindeki parkyerine bıraktıktan sonra birkaç sefer geri dönüp unuttuklarımızı alıp, fotoğraf makinalarının pil sorunlarını giderdikten sonra nihayet şehre ulaştık. Küçük bir koya yerleşik olmasına rağmen, oldukça zengin bir yat limanına sahip olan Piran, bir meydan (Tartini meydanı) çevresinde denize nazır ve anfitiyatro düzeninde dizilmiş rengarenk evleri, tarihi yapıları ile gerçekten görülesi bir yer. Mevsim itibariyle şanslıydık ki, yerleşik nüfusu sadece 4,500 olan bu sevimli kasaba hiç kalabalık değildi ve yöre halkının dışında, “tatilciler” yerine sadece, az sayıda bizim gibi “meraklı turist” vardı. Hardal sarısı enfes bir renge boyalı tiyatro binası ve kafesini (ki turumuzun sonunda burada oturup birer sıcak çikolata içerken güneşin güzelim batışını izledik) geçtikten sonra denizi solumuza alıp sahil yolunu takip ettiğimizde, yaz aylarında asıl hareketli olan mekanların birbiri peşisıra dizildiğini gördük. Burnu dönüp ilerlediğimizde Kasım ayının sonunda balık adam kıyafetlerini giymiş dalmaya hazırlanan tiplere rastladık. Adriyatik denizinin açık manzarasına sahip bu kentin enteresan tarafı, sağınıza baktığınızda İtalya, solunuzda ise Hırvatistan sahillerini görmek mümkün. Zira, Slovenya’nın bu güzel sahil şeridinden kapabildiği mesafe sadece 46 km. imiş. Sahil yolunun sona erdiği, karşımıza çıkan tel örgülerden anlaşılınca, sağdan evlerin arasına girerek, şehrin ara sokaklarına daldık. Ara sokak dediysek, yanyana ancak iki kişinin yürüyebildiği olağanüstü dar geçitlerde, pencerelere asılı temiz çamaşırlar ve küçük saksılardaki rengarenk çiçekler arasında dolaştık. Bir labirenti andırsa da, saptığınız bütün yolların neticede Tartini meydanına çıkacağı güvenini veren bir gezinti oldu. Kaybolmaktan çekinmeyeceğiniz, zira bunu isteseniz de beceremeyeceğinizi düşündüren bu küçük kentte, görülmesi gereken yerler, sadece ulaştığınız kilise, kale, manastır vb. tarihi yapılar değil, bu ara sokaklar. Zira mekânın ruhu, bu sokaklarda saklı. (bkz. fotoğraf albümleri bölümü)

 

 

 

 

 

 

 

7. yy’da yapıldığı söylenen surlarının bir kısmını hala görebildiğiniz tepedeki kaleye tırmanmak meşakkatli bir iş. Biz naçizane, dar zamanda kalenin St. George (Cerkev sv. Jurija) Katedralinden albümdeki resimde verilen görünüşüyle yetinmek durumunda kaldık. Milâttan önceki çağlardan beri, çifçiler, balıkçılar ve korsanların yerleşim yeri olan Piran, 6-7. yüzyıllarda barbar kabilelerin istilalarına karşı daha korunaklı hale getirilmiş ve nihayet 952 yılında Kutsal Roma İmparatorluğu’na bağlanmış.

Bu küçücük ama son derece etkileyici kent, hatta kasabada geçirdiğimiz günü ve güneşin o olağanüstü güzellikteki batışını, diğer bir deyişle 27 Kasım 2008 Perşembe gününü unutacağımızı hiç sanmıyorum. Piran’dan ayrıldığımızda güneş batmış, gün kararmak üzereydi. Hemen yanıbaşındaki Portoroz, bizim gibi yerel ve gelenekseli görme ve öğrenme meraklılarından ziyade, çok katlı ve bol yıldızlı oteller ve onların casinolarında vakit geçirmekten hoşlanan turistleri cezbedecek bir belde. Deniz kenarına sıra sıra dizilmiş gözalıcı renklere boyanmış otelleri, ışıl ışıl neonları yanıp sönen Casinoları ile Piran’ın tam aksine, “günümüz”ün bir ürünü, yansıması yapay, kendi türünde sıradan ve “terk”e değer. Biz de öyle yaptık ve sahil yolunu arabayla katedip, derhal uzaklaştık. Yine de bir fikir vermek bakımından, buraya bir resim koymak gerekir.

Seyahatin başındaki aksilikler yüzünden Venediği rotadan çıkarmak zorunda kaldığımızda rezervasyon iptallerinde yaşadığımız sorunlar nedeniyle, 27’si akşamı için otelde rezervasyon yaptırmamıştık. Diğer bir deyişle, 27 Kasım Perşembe akşamı, hani derler ya “yatacak yerimiz bile yoktu” ve o geceyi geçirebileceğimiz temiz ve sıcaksuyu olan bir mekan bulmak zorundaydık. Seyahat öncesinde yaptığım Internet araştırması sayesinde elimde bulundurduğum birkaç konaklama adresinden, en maceralı olanını denemeye karar verdik. Hırvatistan’a geçip, Buje kenti yakınlarındaki “Casa Romantica La Parenzana” ya doğru düştük yollara. Sadece 15 km. kadar gittikten sonra tabelaları dikkatle izleyerek vardığımız yol, ürkütücü olacak kadar karanlık, tehlikeli olacak kadar dar ve doğru yolda ilerlediğimizden şüphe ettirecek kadar ıssızdı. Üstelik anayol sayılabilecek olan yoldan da epeyce sapmış, bir bilinmeze doğru gidiyorduk akşamın köründe. Nihayet, sadece birkaç evin soluk ışıklarını gördüğümüzde kendimizi Picadilly Meydanı’na çıkmış kadar iyi hissettiğimizi itiraf etmeliyim. Köyün hemen girişinde karşımıza çıkan iri taş binanın görece parlak ışıkları ve üstelik penceresinden göründüğü kadarıyla keyifli bir yemek yiyen 6 kişilik grupla karşılaşınca, gezegende “artık yalnız değiliz” mutluluğuna eriştik. Yine de, aradığımız 3 yıldızlı otelin (daha ziyade çiftlik evinden bozma pansiyon diyelim) burası olacağına ihtimal vermedik ve sadece bir arabanın sığabildiği mevcut bulunan tek patikadan ilerlemeyi sürdürdük. Minyatür köyün bir elin parmaklarını geçmez sayıdaki ışıkları da geride kalıp, tekrar karanlıklara gömülünce aynen geri dönüp, restoran olduğunu tahmin ettiğimiz binadakilere aradığımız yeri sormaya karar verdik. Evet, burası bir restorandı ve ortalıkta görünen tek garson olan genç, sorduğumuz ismi duyunca, “tam da orada bulunuyorsunuz” demez mi? Bir aile işletmesi olan tesis gerçekten mükemmel bir seçim oldu. Her bakımdan sıcacık restoranında (Konoba) içtiğimiz nefis, yerel kırmızı şarap eşliğinde yediğimiz bu bölgeye özgü Čripnja (önümüzde yanan şöminede pişen et) ve mükemmel truffles (kanaatimce en lezzetli mantar cinsi) ve tabii olmazsa olmaz muhtelif sosis çeşitleriyle hem karnımızı, hem de gözümüzü doyurduk.

 

 

 

 

 

 

Ertesi sabah erkenden Hırvatistan’dan ayrılarak, daha kısa bir yol üzerinden sadece 45 dakika sonra Trieste’ye vardık. Trieste hüzünlü ve yaşlı bir şehir ve güzel. Habsburg hanedanının yazlık kenti hakkında seyahate çıkmadan evvel Internetten derlediğim Itinary’i Ali’nin eline tutuşturduktan sonra bana düşen, onun peşisıra yürümükten ibaretti. Hala Adriyatik sahillerinde olmamıza rağmen, hava çok sertleştiğinden, trençkotlarımızı bavula yerleştirip, kayak montlarımıza sığındık. Gerçekten de hava birdenbire çok soğumuştu. Günboyu hareket halinde olmamıza rağmen hep üşüdüm. Meşhur “Piazza del Unita” dışında kalan şehir arazisi tırmanma gerektiriyordu. Biz de şehrin tepesine tırmandık oradaki kilise, katedral ve kaleyi tavaf ettikten sonra daracık merdivenler ve sokaklardan dolana dolana aşağıya kadar indik. (Devamı gelecek…)

Şimdilik… fotoğraflar için adres:

https://plus.google.com/photos/113766538922560924952/albums?banner=pwa&gpsrc=pwrd1#photos/113766538922560924952/albums/5565381043031416769

Sağlıcakla.

BLED MACERASI

Adriyatik denizi kıyılarından kalkıp kuzey istikametinde Dinar Alplerinin eteklerindeki Bled gölüne gitmek için, 28 Kasım 2008 akşam saatlerinde Trieste’den yola çıktık. Gerçek gezginler gibi, sadece iki minik el çantası taşımakla birlikte; teçhizat bakımından Akdeniz ikliminden, Orta Avrupa’nın Kasım sonu hava koşullarına değin hazırlıklı gelmiş olmanın huzuru içimizde, sevimli kiralık arabamızın da bizi her türlü doğa ve yol koşullarında yarı yolda bırakmayacağı güveni bir parça da olsa dışımızda… yağmur altında başladığımız yolculuk, yarım saat kadar bile geçmemişti ki, karın en şiddetli biçimde bastırdığı bir yol macerasına dönüştü.

Hayatımda gördüğüm en yoğun kar yağışı yüzünden, sanki bakımlı bir otoyolda değil de… son derece koyu bir gece karanlığında bizi kilometrekarelerce bembeyaz çevrelerken, sadece birkaç metrelik bir görüş mesafesine elveren bir çölde ilerliyorduk. Son sürat çalıştıkları halde, beyaz fırtınayı bertaraf etmeye yetişemeyen silecekler için elden gelen birşey yoktu. Akan trafiğe rağmen, yolu saniyeler içinde tekrar boydan boya kaplayan beyaz örtüde güvenle ilerlemek adına, zincir takma zaruretini değerlendirebilmek ve doğrusu bir parça olsun güven tazelemek için, rastladığımız ilk servis istasyonu/markete kendimizi dar attık. Benim bütün ısrarıma rağmen Ali, istasyondaki sloven vatandaşlarla yaptığı konuşmalar neticesinde, “Zincir takmamızın gerekli olmadığına” kanaat getirdi. Her zamanki gibi sözümü (yine!) dinletememiş olmanın verdiği iç sıkıntısına çare olması bir yana, çocuklarımızı öksüz bırakmamak bakımından, “olur a yolda/belde arabanın içinde mahsur kalırsak” diye… ben de markette yiyecek ve içecek namına her ne satılıyorsa işte eğer, onların hepiciğini aldım ve sanırım bir mangaya 3 gün yetecek kadar erzağı arabaya depoladım ve tabii tahmin edersiniz ki, benzin deposunu taşacak ölçüde doldurtturdum.

Aslında bilemediniz 1-1.5 saat içinde katedilmesi gereken yol, yanlış hatırlamıyorsam 2.5 saatten fazla  zaman aldı. Bu arada Bled gölüne dönüş sapağını kaçırıp, hızımızı (artık nasıl bir hız ise o! J) alamadan kendimizi Avusturya’da bulmaktan da endişe ediyorduk doğrusu. Bu arada, Bled gölü Alplerin eteklerinde de olsa, otoyoldan çıktıktan sonra bir süre tırmanmamız gerekeceğini tahmin ediyor olmam, adeta bir karabasan gibi üzerime çökmüştü. Neyseki karşılaştığımız bugi bugiler başedilebilir ölçülerdeydi.

Bled, tüm ağaçları, evleri, aklınıza gelebilecek her türlü nesnesi bütünüyle olağanüstü temiz ve yumuşacık bir izlenim veren kardan örtü altında kalmış o şirin mi şirin kasaba, sarı ve sıcacık sokak lambaları altında adeta bir masal dekoru gibi çıkıverdi karşımıza. Ne var ki, rezervasyon yaptırdığım göl kenarındaki otele gidiş istikameti olduğunu düşündüğümüz anacadde kenarındaki tek tük evlerdeki kimi soluk ışıklar ile, yanıp sönen trafik lambaları misali, insana medeniyeti çağrıştıran teçhizat ta olmasa…  biz yolda iken 3. Dünya harbinin çıkmış olup, Bled halkının da kasabayı çoktan terketmiş olduğuna kanaat getirecektim neredeyse. Zira inanılır gibi değil ama… gölün kenarına inene kadar geçtiğimiz yolda tek bir insan evladına rastlamadık desem? Dedim ya… hollywood westernlerindeki hayalet kasabalar kadar ıssız bir yere gelmiştik ve saat sadece akşamın 9:30 civarıydı. Herneyse, yol/iz sorabileceğimiz kimseye rastlayamadığımız için başımızın çaresine baktık, allah tarafından elimizdeki haritalardan birinde kalacağımız otelin yeri işaretlenmişti ve tam da göl kenarındaydı da bulabildik neticede. Bulduk bulmasına da… otel girişini işaret eden tabelayı takiben ilerlediğimiz yolda, tek bir araba lastik izi, yolun sonunda eriştiğimiz otel parkyeri olması gereken yerde de tek bir araba dahi yoktu. Ehhh… buradan kolaylıkla tahmin edersiniz ki, resepsiyon vs.. den  geçtim, tek bir görevli dahi ortalarda görünmüyordu ve otel tümüyle karanlıklar içindeydi. Hani, önce “ahh işte sıra bizdeymiş bu defa, slovenler bize kamera şakası yapıyorlar” diye düşündümse de, biz şaşkın şaşkın otelin etrafında dört dönerken hadisenin “şaka gibi” olmakla birlikte, son derece “gerçek” olduğuna nihayet ayıldık. Elimizdeki tek veri, ana giriş kapısı olması kuvvetle muhtemel, soluk ve de donuk buzlu kapı üzerine asılmış bir kağıtta yazan telefon numarasıydı. Tabii derhal cep telefonlarımıza sarılıp defalarca aramamıza, denediğimiz her yeni numaraya (ülke kodu, şehir kodu ekle kaldır vs) rağmen, hiç bir sonuç elde edemedik. Rezervasyonumuzu sadece 1-2 hafta kadar önce bizzat yaptırmış olmam yetmezmiş gibi, gereken tüm teyid epostalarını da çoktan edinmiş olmam hasebiyle, AB üyesi bir ülkede başımıza bunların gelebileceğine hakikaten inanamıyordum.  Bizim gibi, dünyanın her neresine olursa olsun mutlaka kendi çabaları ve organizasyonu ile mükemmel seyahat eden, bu bakımdan son derece deneyimli adeta tur rehberleri kadar becerikli bir ikilinin karşı karşıya kalacağı bir vaziyet değildi bu. Üstelik bize reva da değildi be yahu!

Neyse ki, her türlü macera merakına (yoksa düşkünlüğü mü demeliydim?) rağmen, sağlamcılıktan da nasibini hayli almış bendeniz, Ali’nin 50. Yaşgününü idrak etmesini planladığım bu bir iki günlük konaklamayı riske atmamış ve rezervasyonumuzu, Bled gölünde biri 3, diğeri 4 ve nihayet biri de 5 yıldızlı olmak üzere 3 oteli birden bulunan meşhur bir otel zincirinden yaptırmıştım. En kötü ihtimalle, aynı beldedeki diğer iki otelden birinde kalacaktık, ya da otel müdürü bizi evinde konuk edecekti artık napalım?

Bizim seçtiğimiz 3 yıldızlı otelin ve de aynı yolun karşısında bulduğumuz 5 yıldızlısının da kapısında aynı kağıt parçası ve telefon numarasıyla karşılaşınca, şehrin iç taraflarında biryerlerde olduğunu tahmin ettiğim 4 yıldızlının peşine düşmektense, doğrudan Polis karakoluna ya da turist infoya gidip sormayı teklif ettiysem de… Ali’yi yine ikna edemedim. İtiraf etmeliyim ki, bu kasabada bir polis karakolu, hele ki bir INFO bulmak, oteli bulmaktan çok daha zor olacaktı muhtemelen ve civarda ışığı yanan mekanların tamamı Bar kılıklı yerlerdi ama her nedense hiçbirinin kapısı da, çalınsa açılacak gibi görünmüyordu. Dedim ya… Bütün kasaba halkı, bir doğal afet ya da savaş arifesindeymişçesine kendini bulunduğu mekana kitlemiş, hatta sığınağa inmiş ve dış dünyayla bağlantısını adeta kesmiş gibiydi.

Her neyse, neticede geldiğimiz yoldan geri dönme çabalarımız (zira tırmanma gerektiriyordu) bir yana, aniden bir mucize gerçekleşti ve bizzzzz, ihtiyacını gidermesi için köpeğini dışarı çıkarmış bir insanoğluna rastladık desem… Bu adamcağızı görür görmez bizim nasıl aniden durup, benim, saniyeler içinde -sanki babama rastlamış gibi- adamın üstüne nasıl atladığımı siz tahmin ediverin. Böylesi ıssız, sessiz, adeta ÖLÜ bir kasabada mutlu mesut huzur içinde karlar altında köpeğiyle yürürken adamcağızın başına gelene bakın. Üstüne atlayan deli bir kadın ve kadının yolun tam ortasında ZANK diye durdurduğu arabası içindeki kocası yetmezmiş gibi.. O arabanın arkasında da, saniyeler içinde (ama biz bu adamcağıza rastladıktan sonra) nerden peydahlandığı anlaşılmayan heyula gibi bir kar küreme aracı ile, bu makinenin yoldan çekilmemiz için kornaya basıp duran densiz sürücüsü. Neye uğradığını şaşıran adamcağız neyse ki son derece düzgün ve anlayışlı birisi çıktı, benim halimden korkup kaçmadı. Yavaş yavaş normale döndük hep birlikte (bu esnada benim adamın yakasına yapışmış bir vaziyette olduğumu söylemem gerekir mi bilemedim), önce Ali arabayı yol ortasından çekti, bilahare, hiç bir halta yaramayan kar küreyicisi ve de onun gıcık şöförü kayboldu. Köpekli adama ingilizce olarak başımıza gelenleri özetleyip, telefon numarasını eline tutuşturduğumda, her nedense bilemedim ama, durduk yerde bana “Siz Yahudi misiniz?” dedi. Bir parça şaşkınlık emaresi göstermekle birlikte (yahu alnımda mı yazıyor ki?) bu sıkışıklıkta adama “sayılır… yani anneannem öyleydi” filan deyip konuyu dağıtmadım tabii. Kısaca HAYIR Türküz deyip kendisini asıl meselemize döndürdüm. En nihayet adamcağız verdiğim numaranın dilinden anlayıp, benim cep telefonumdan mekanik olmayan bir takım seslere ulaştı, ulaşmakla kalmayıp karşısına çıkan her kimse eğer, işte onu epey bir azarladı anladığım kadarıyla zira “Turco, Murco” deyip bağırıyordu sloven dilinde. “Sizin perişan ettiğiniz iki türkle birlikteyim, ne yapmaları gerekiyorsa söyleyin” filan diyordu zahir. Uzun lafın kısası, bu defa benim her nedense yahudi olduğunu düşünmeye başladığım Sloven vatandaş, bize meşhur otel zincirinin 4 yıldızlı otelinin yerini tarif etti, biz de tanrıya çok şükür, elimizle koymuşçasına kolaylıkla bulduk.

Evet anlaşıldı ki, sahip olduğu yatak kapasitesini yılın o mevsiminde dolduramayan işletmeciler, 3 ve 5 yıldızlı otellerine rezervasyon yaptırmış olan tüm müşterilerini açık tutttukları bu tesiste ağırlıyorlardı ve kasabanın tamamına inat, gecenin ilerleyen saatlerinde dahi,  bu otelin içi de, -genel mekanlardaki sigara yasağı nedeniyle- dışı da insan kaynıyordu. Bu insan kalabalığı, ortalama 1 m. uzunluğundaki enfes bacaklarını sadece 20 cm. Uzunluğundaki mini etekleri altında gizlemeye çalışan diyemiyciğim, sergileyen envai çeşit güzel kadınlar nedeniyle Ali’yi çok ilgilendirdiyse de… bendenizin zihni, herhangi bir olumsuzluk ihtimaline istinaden Otel yetkilileriyle hangi konuşmaları yapıp, hangi ağır cezaları vermem gerektiğini düşünmekten ötürü fena halde karışıktı. Birkaç gündür yaşadığımız macera ve sürekli olarak değişen hava koşullarının da etkisiyle olsa gerek… sanki alternatifimiz varmış gibi (bak bak şuna, şu kendini bilmeze) herşeyi göze alıp, ilk iş olarak, karşıma çıkan ilk resepsiyon görevlisini fena halde haşladım. Bunun karşılığında sersem adamın bana “Ama nasıl olur? Seyahat acentanız size bu durumu bildirmemiş olamaz vs… “ demesiyle birlikte…. Ben delirip, “Sen baksana bakiim bana, o seyahat acentası bizzat ben oluyorum zira biz, yüksek müsaadenle (bunu ingilizce olarak tam da böyle ifade edememiş olabilirim J)  acentasız, tur operatörsüz seyahat edenlerdeniz” deyince… Akan sular durdu, aniden süt dökmüş kediye dönüşen adamcağız, bu defa, tam da rezerve ettiğim “nitelikte” (bunun açılımı gölü gören ve daha da önemlisi, “sigara içilebilir bir oda” oluyordu ama her nedense adam, SİGARA lafını ağzına bile almazken bana bir göz kırpmakla yetindi) bir odanın bizi beklediğini bildirdi. Evet neticeye gelirsek, biz epey bir uğraşı ve de mücadele sonunda Bled gölünü gören ve de bendenizin mebzul miktarda sigara tüketebileceği konforlu bir odaya (sigaraları maalesef balkonda içtim o soğukta) 3 yıldızlı oda ücreti ödemek suretiyle kavuşmuş olduk.

Bu seyahatten hatrımda kalanlar işte bunlardı. Tabiidir ki Bled’de ikamet etmekle birlikte Lubliana’yı da tavaf ettik ve dahi… yol inşaatları nedeniyle kaybolduğumuz için, muhtelif kırsal slovenya köy ve kasabalarını da görüverdik ama, buraya yazılacak macera bundan ibarettir. Görüleceklere gelince…  onlarcasının fotoğraf adresini aşağıda verdim;

 

https://plus.google.com/photos/113766538922560924952/albums?banner=pwa&gpsrc=pwrd1#photos/113766538922560924952/albums/5565458535696532321

Sağlıcakla, SEYAHATLE…

SEMERKAND’I GÖRMEDEN ÖLMEYİN

Parçalanmadan önceki haliyle SSCB’nin başkenti Moskova ile, Özbekistan topraklarına 1990 yılında yaptığım unutulmaz bir seyahati yazmaya karar verdim. Bu seyahat tefrikasına Moskova ile değil, kanaatimce çok daha ilginç olan diğerleriyle başlamalıyım.

Özbekistan’da, eski Sovyetler Birliği’nin 4. büyük şehri Taşkent merkez üs kalacak şekilde, Semerkant, Buhara ve vizemiz bulunmadığı halde Hiva’ya gitmek istiyoruz. Yani Orta-Asya’da 32 şehir/kasaba’dan geçen İpek yolu’nun bir bölümünü dolaşmak niyetindeyiz. Bir Özbek atasözüne şöyle diyor ;

“Evrende iki büyük yol vardır. Gökyüzünde Samanyolu, yeryüzünde İpek Yolu…’

Semerkant’a yapacağımız yolculuk için Intourist (SSCB’nin o tarihlerdeki Resmî Turizm Örgütü) kanalıyla sağlanan bir turist rehberi bize eşlik edecek, adı “Nataşa”, bu bizim ona taktığımız bir isim değil gerçekten adı bu. Ancak bu kadın, bizim derhal gözümüzde canlandırabildiğimiz, İstanbul ve Karadeniz’de sıkça rastladıklarımıza, hemen hiç benzemiyor. Benzeseydi, benim yol arkadaşlarım pek sevineceklerdi ya… (şaka, şaka) ne yapalım, benzeyenleri turist rehberliği yapmıyor olsa gerek 

Amortisörleri, üstüne üstlük koltuk yayları da bozuk, Sovyet yapımı bir binek otomobilde, arkada 3 kişi biz, önde de şoförümüz ve sevgili rehberimizle, sıkış tepiş bir şekilde, -ki bu tepiş durumu tahmin edersiniz ki bize mahsus-, her 40 m. de bir bilhassa  kesik bırakılmış beton (asfalt elastikiyeti olmadığından beton kendisi kırılmasın diye kesik kesik dökülmüş) üzerinde sarsıla zıplaya Semerkant’a varıyoruz.

Semerkant ya da bir kısım şair ve tarihçinin deyişiyle “Doğu’nun Roma’sı” çok özel bir yer. Moğol istilasından evvel bu şehirde 400,000 kişinin yaşadığı söyleniyor. “Aksak Timur” ya da bir diğer adıyla “Mavera-ün-nehir’in hükümdarı Timurlenk”in başkentinde 14. ve 15. yüzyıllardan kalma sayısız tarihi bina ve esere rastlıyorsunuz. Timur hakkında varılan yargılara bakacak olursak; “Fethetmesini bilir ama muhafazasını asla!”, yine benzeri şekilde “Yıkmasını bilir ama yapmasını asla!”. Oysa ki ben, bu yargıların doğru olmadığını düşünüyorum. Timur ve onun dönemi için bir değerlendirme yapıldığında benim aklıma gelen anahtar sözcükler “Cesaret”, “Güç”, “Hırs”, “Zeka”, “Kararlılık”, “Doğu’da Rönesans”, “Dehşet”, “Gurur” ve “Mutlak Başarı” oluyor. “Zulüm” sözcüğü bakımından ise maalesef kararsızım.

Timur’un torunu “Muhammed Sultan”ın ölümü anısına yaptırılan “Guri Emir” türbesinde, kendisinin, oğulları Şah Ruh ve Miran Şah‘ın – deli olduğu söyleniyor-, torunları Muhammed Sultan ve büyük astronom Uluğ Bey’in mezarlarının yanında  hem hocası hem de manevi babası olan Medine’li Şah “Said Bereke”nin mezarı da yeralıyor. Anlatılanlara göre Timur’un sandukasının yapıldığı siyah yeşim taşını, bir Moğol prensesi, ona olan saygısının bir ifadesi olarak torunu Uluğ Bey’e armağan etmiş. Enteresan ama Timur’un mezarı baş köşede değil, O, kendisini teselli etmek üzere Kafkasya’ya giderken yolda ölen hocasının mezarının ayak ucunda yatıyor. Aynı mekanda bir mezar daha var, ancak  Timur’un meşhur Tuğ’unun hemen altında yatan bu kişinin kim olduğu bilinmiyor. Başlangıçta türbe olarak değil de Muhammed Sultan’a adanmış kompleksin içinde bir mescit olarak düşünülmüş bu yapının inşaatına 1403’te başlanmış. Buralardaki yaygın inanca göre, “O’nun yani Timur’un mezarına dokunmak felaket  getirir”miş. Haziran 1941’de bir grup Sovyet bilim adamı incelemek üzere Timur’un mezarını açmışlar, hemen akabinde Hitler Rusya’yı işgal etmiş. Araştırmanın bitiminden hemen sonra ise, harp sona ermiş. Keza, onun mezarını açmaya kalkmış olan bir İran hükümdarına, ülkesine geri dönmek nasip olmamış. Öte yandan yine bozkır insanının iddiasına göre, Timur’un mezarı açıldığında kemiklerinden halen enerji  yayıldığı ortaya çıkmış. (Kolyesi ile gömmüşler Timur’u ve bu kolyenin, hala enerji yaydığı söyleniyor)

Guri Emir’in bahçesinde taştan yapılma altıgen devasa bir çanak var, ve altıgenin bir kenarı diğerlerinden farklı olarak oyulmuş, rivayete göre, Timur uzun süreli sefere çıktığında askerler bu çanağı şarapla dolu götürürler, dönerlerken de, o farklı olan oyuk kenar giyotin olarak kullanılarak kesilmiş düşman asker kafaları ile dolu getirirlermiş. Timur’un savaşta gösterdiği katılık, kimilerine göre vahşet, bu topraklarda bazı minarelerin harcının, savaşta öldürdükleri askerler ve hatta sivil halkın kellelerinden yapıldığı rivayet ediliyor.

Semerkant’a gidildiğinde mutlaka görülmesi gereken yer, bence “Üç Kapılar” ya da bilinen adı ile “Registan” alanı. Alanın üç tarafında, “Uluğ Bey” (1417-1421), “Şir-i Dar” (1619-1635) ve “Dila-Kari” (1646-1659) medreseleri yer alıyor.  Bu mekan gerçekten olağanüstü, ben milliyetçi geçinenlerden olmadığım halde, kan mı çekti nedir bilmem, bu ihtişam ve güzellik karşısında tüylerim diken diken oldu. Gezdiğim bu kadar memleket, yer, arasında bu denli etkilendiğim başka bir yer olmadı. Burayı kaleme almak haksızlık olur derim. Size tavsiyem mutlaka gidin ve görün. Burada bahsetmeden geçemeyecek olduğum bir isim Uluğ Bey, evet Timur’un torunu, 15 yaşında Semerkant’ın, 17’sinde Maveraünnehir’in başına geçen gerçek bir bilim adamı olan ve neticede öz oğlunun kararı ile öldürülen Uluğ Bey. Astronomi iliminin en önemli isimlerinden olan bu deha, dedesinin aksine gökyüzünü fethetmek istemiş sanki, kurduğu rasathanenin o dönemde bir benzeri dahi yokmuş. Buluşları ile tüm dünyaya ışık tutmuş, öncülük etmiş olan Uluğ Bey’in yaptığı yerküre örneğinde saptanmış olan, dünyanın güneşe göre eğimi, bugünkünden sadece 30 saniye kadar hatalı. Bugün hala tartışma konusu : Hesabında yanılan kim? Uluğ Bey mi, yoksa günümüz ileri teknolojisi mi?

Semerkant’taki önemli eserlerden birisi olan “Bibi Hanım (ya da Hatun) Camii” için rivayet çok. Bunlardan birine göre, cami ile medreseyi birleştiren bir kompleks olan bu büyük yapının inşaatına Hindistan seferinden dönüşte 1399’da başlanıp, Timur 1405’te öldüğünde hala tamamlanmamış ve Bibi lakabıyla anılan Timur’un karısı Saray Melik Hanım’a da esasen… hatalı olarak atfedilmiş. Oysa orada iken bize anlatılan efsaneye göre, çin asıllı Bibi Hanım, yani Timur’un pek sevgili karısının etrafında dönmüş tüm olaylar.

Timur uzun süren seferlerinden birinde iken, Bibi Hanım dönüşünde kocasına bir armağan vermek istemiş ve baş mimardan bir cami yaptırmasını istemiş. İnşaat başlamış, ilerlemiş, ancak bir türlü bitme aşamasına gelmemiş. Nedenine gelince, bizim baş mimar gel zaman git zaman Bibi Hanım’a aşık olmuş ve aşkına karşılık bulamaz, en azından bir kez olsun onu öpemezse, ölse de yapıyı bitirmemeye kararlı imiş de ondan. Bibi Hanım bir öpücüğün farkedilmeyeceğini düşünerek izin vermiş. Ancak efsane bu ya, Mimar Bibi Hanım’ın yanağını öyle bir öpmüş ki, araya koyduğu eline rağmen, bu ateşli öpücük yanağında izini bırakmış güzel Sultan’ın. Tımur döner dönmez, olan biteni anlamış ve mimarın başı gitmiş. Aynı hikayeyi farklı anlatanlar da var. Şöyle ki, aşk aynı aşk, ancak detayı var, Bibi Hanım, mimarı aşkından vazgeçirmek üzere, birbirinden farklı boyanmış 40 yumurta getirmiş bir gün ve şöyle demiş; “İşte birbirinden farklı görünen bu yumurtaların hepsinin tadı aslında birbirinin aynıdır tıpkı kadınlar gibi”. Mimarın cevabı ise bundan da ilginç olmuş. O da tutmuş 40 tane su kabağından yapılmış kabı getirip koymuş Sultan’ın önüne, bunlardan hepsinin içinde su varken sadece bir tanesinde şarap dolu imiş. “İşte bunların hepsi birbirine benziyor ama içlerinden sadece bir tanesi beni sarhoş ediyor, mest ediyor demiş. Ve koparmış uğrunda ölümü göze aldığı o öpücüğü. Aynı süreç yaşanmış, Timur anlamış olan biteni ama sonunda mimarın kellesini alamamış, askerlerin önü sıra bir minareye tırmanan adamcağız, birden bire kanatlanmış kuş olup uçmuş gitmiş pencerelerden birinden.

Bibi Hanım’a ne olduğunu bana söyleyemediler ancak bu hadiseyledir ki, Orta Asya da o güne değin, yerini tam anlamıyla sağlamlaştıramamış olan İslamiyet, etkisini ziyadesiyle göstermeye başlamış, kadınların peçe takmasını buyurmuş Timur ve itiraf etmiş, “Kim ki güzel karısı vardır, onun başı dertten kurtulmaz”. Yine de öfkesinin önünü alamamış, bu görkemli yapının inşaatında kullandığı Hindistan’dan getirmiş olduğu fillerini, bu kez onu yıkmak üzere  sürmüş camiinin üzerine ve bugün de gözlenebilen hasarı vermiş.

Bibi Hanım Camii’nin önünde dev bir rahle var. Bu yörede yüzyıllardır süregelen bir inanışa göre, bu rahlenin bacakları arasında sürünerek dolaşan kısır kadınlar, anne olabilirlermiş. Rahle ile ilgili bir diğer söylenti de, bunun Osmanlı Sultanı Yıldırım Beyazıt’tan alınmış olduğu ve Halife Osman’a ait ilk Kuran’ı muhafaza etmek üzere, bir çeşmeden dönüştürüldüğü yönünde.

Caminin tam karşısına kurulan pazar kocaman ve çok ilginç, tezgahların üstündeki derme çatma çatı olmasa, pazarın atmosferi, insana ortaçağda olduğunu düşündürebilir ve gözleri de, ateş yutan adamları ve ruhani keşişleri arayabilir. Nazara ve onun boncuğuna buralarda da hala inanılıyor. Neye inanırdık/inanırız bizler, mavi gözlü insanların nazarının değdiğine değil mi ? Özbekler bize,  biz Türklere ne mi diyorlar ?

“Atla gittiniz uçakla geldiniz, çekik gözlü gittiniz çakır gözlü geldiniz”

Bu arada, bazı sarı saçlı ve açık renk gözlü Özbekler de yok değil, anlatılanlara bakılırsa bunların ataları da, yüzyıllar evvelinden Büyük İskender’in (İskender zamanında Semerkant’ın adı “Maracanda” imiş) ordusuyla buralara kadar gelen ve yerleşen makedon askerlermiş. Bu bana pek te inandırıcı gelmedi doğrusu, bence bunun açıklaması SSCB döneminde sürdürülen asimilasyon politikası olabilir ancak. Özellikle ortaasya tipindeki insanların yaşını tahmin etmek oldukça zor, ben, en azından bir jenerasyon farkını kestiremez oldum.

Semerkant’ta bir diğer önemli yer Şah-i Zinda (Zinde Şah), anıtmezar ve camiileri barındıran bir  kompleks. İslami fetih esnasında verilen ilk şehit olduğu söylenen Kusam İbn-Abbas’ın mozolesi de burada.

Semerkant’tan sonraki durağımız Buhara. İpek yolunda çok önemli bir diğer nokta, kervanlarla kimler geçti kimbilir bu yollardan ? Tabii bunlara bir de biz katılmayacağız, yani kervanla değil, trenle gideceğiz Buhara’ya. Tren Garı bizim istasyonları andırıyor, bir fark belki, yöresel kıyafetlere bizdekinden daha çok rastlıyor olmanız, gerçi şehrin diğer kesimlerinde de bu böyle ya. Her neyse bir gece sürecek tren yolculuğumuz ayrı bir macera konusu.

Trene bindiğimizde akşam üstü idi ve doğrusunu söylemek gerekirse peronda bizi bekleyen tren pek te fena görünmüyordu. Üstelik en azından sadece bize ait olacak bir kompartmanda seyahat edecektik. Anons dilini anlamadığımızdan, kaçırmaktan endişe ederek, sanırım biz bir parça erken bindik, tren de rötar yapınca, yolculuğun başı bir kabusa dönüştü. Güvenlik nedeniyle camların açılmasına izin verilmiyordu (verilse bile fiziken açılmıyordu ya her neyse) ve içerde sıcaklık,  sanırım 55 C civarında idi. Hani “sıcaktan öldüm” denir ya ben bunun gerçekleşebileceğine inanmaz idim, haklıymışım gerçekten de ölünmüyor, ölünse idi biz garanti ölmüş olurduk. Soğuktan donulup ölünüyor da, sıcaktan eriyip ölünmüyor.

Hepimize saatler gibi gelen dakikalardan sonra trenin  hareket etmesiyle birlikte, havalandırma çalışmaya başladı da, biz de cehennem azabını bu dünyada çekmekten kurtulduk. Gece boyunca bu trende olacağız ve Kızıl Kum çölünün kenarından geçeceğiz, zaman zaman Amu Derya’yı görerek ilerleyeceğiz. Aslında son derece keyifli bir seyahat, yan vagonlara dağılmış kalabalık bir Alman öğrenci grubu var ve bunlar sigara içilmesine izin verilen ortak, ancak dört metrekarelik bir mekanda, kendilerine özgü tarzlarıyla hep bir ağızdan, marşı andıran Almanca şarkılarını olanca sesleriyle söyleyip duruyorlar. Yabancı turistlerin vagonu ayrı, yerli halkın arasına karışmamıza izin vermiyorlar. Gece çok geç olmadan trende  ürkek bir keşfe çıkıyorum ve halkın seyahat etttiği, bizim lüks (!) vagonlarla kıyaslanamayacak olan  konforsuz ve kalabalık diğer vagonları ve yolcularını görüyorum. Bu yörede ve tüm eski SSCB’de turistler ile halk birarada olamıyor ve hatta yüz yüze dahi gelmeleri istenmiyor. Bunun biricik istisnası, Moskova’da rastlayabileceğiniz, aracısı güçlü genç otel fahişeleri. Yabancı pasaportu ile ana kapısından giriş yapabildiğiniz bu büyük otellerde özellikle dükkanlarında rastlayabileceğiniz bu kızlar, adeta otellerin kadrolu elemanları gibiler. Ama ne kadar güzeller görmeyin, ya da niye görmeyesiniz ki, görün, mutlaka görün onları. Özellikle genç olanları, boy pos, endam her şey yerinde, biz kadınların dahi dikkatini çekip kendilerine baktıracak fiziğe sahip bunlar. Özellikle otuzlu yaşlarına kadar enfes güzel kalıyorlar, sonrasında mı ? Maalesef hemen hepsi, bizim üç beyaz diye nitelediğimiz gıdaları almaktan, birer varil haline geliyorlar, hani şu “vurdu mu oturtur” kadınlardan oluyorlar.

Bilahare Buhara ile devam edeceğim.

Özbekistan’da Digital olmayan makinamla çektiğim fotoğraflar için adres:

https://plus.google.com/photos/113766538922560924952/albums?banner=pwa&gpsrc=pwrd1#photos/113766538922560924952/albums/5351680851673695713

Seyahatle, Sağlıcakla…

BUGÜNÜ UNUTMAMALIYIM

Bu günü unutmamalıyım. Yıkılmaz sandığım bir KALEm daha çöküyor gözümün önünde işte.

Dekorasyonu pembe de olsa, bana buzzz gibi gri gelen bir hastane odasındayız. Saat sabahın 5’i, tarih te 5’ini gösteriyor, Ağustos 2010. Anam babam kuşağından kalanların en kıymetlisi HALAM, öyle lafta falan değil, sahiden ANA YARIM yatıyor karşımdaki yatakta. 31 temmuz akşamından beri uyanmadı. Gözünü dahi aralamadan, kıpırdamaksızın uzanıyor adeta soluksuz. Nefes alıp verişini takipte zorlanıyorum, sesinden anlayamıyorum, minicik kalmış bedeninin belli belirsiz  inip kalkışını izliyorum saatlerdir. Hani konuşmamasını yadırgamıyorum aslında, daima az konuştu ömrünce. O da sevgisini bakışıyla belli eden nesildendi. Ve O’nun o kömür karası gözleri çok anlamlı bakardı. Hele ki kırgın, hele ki sitemliyse. Bir bakışla insanı utandırabilenlerdendi. Ama şimdi ne bakıyor, ne söylüyor, ne de…

Hayatımın baş köşelerinden birinde vakur bir kızılderili reisi gibi oturmasına alışkın olduğum,

Beni nazlamasını kanıksadığım, peşimi toplamasını beklediğim,

Hatalarımı örtbas etmesini, affetmesini, hoşgörmesini istediğim,

Sulugözlünün teki oluşumu borçlu olduğum,

Şu hayatta mükemmel pişirmeyi becerdiğim ilk ve de muhtemelen tek yemek olan Zeytinyağlı yeşil fasulyenin sırrını veren,

Her yıl en azından senede iki defa ANAM ve BABAMın ardından helvayı birlikte pişirdiğim,

“Yemekle birlikte sen de pişeceksin” diyen O muhteşem AŞÇI…

Yağlı irmikleri ortalığa sıçrattığı, mutfağımı “kirlettiği (!)” için şakadan da olsa söylenip “Bi daha mı seninle Helva? Asla!” diye diye…

yine her 8 Nisan ve her 21 Haziran’da o ocağın başına beraber geçtiğim… USTAm

10 Kasım 2010

Bu defa onun ardından ve ilk defa onsuz yaptım HELVA’yı… Üstelik O’nun ardından.

CAN HALAm…

Fedakârım,

Alınganım,

Sulugözlüm,

Cin gibi kadınım,

Yufka yüreklimi

Pırıl pırıl güneşli, bahardan kalma bir 10 Kasım günü;

Yatırdık kıymetlimi, annesinin kucağına…

O çok sevdiği babacığına, kardeşlerine kavuştu.

Yüzümü gökyüzüne çevirdiğimde bana göz kırpacak bir çift yıldız daha var artık cennette.

Kabir taşlarına her baktığımda bana altın sarısı parıldamayı sürdüren… böylelikle gülümseyen ANAM ve BABAMın yanıbaşında.

Uğurlar olsun. IŞIKLAR İÇİNDE UYUYASIN benim CİN GİBİ KADINIM, KIYMETLİM, seni çooook ama çooook sevdim, dizlerine başımı koymayı şimdiden özledim.

Seçkin Bilgen Gültan

MUSTAFA Filmi Üzerine…

Pek Değerli… hem de Sevgili Can Dündar,

Sizler (tüm ekibinizi kastediyorum) icin heyecanlı, biz seyirciler icin ise… ilginç günlerden geçiyoruz. Zira sanırım, “Mustafa” filmiyle önemli ve kimbilir belki de tahmin ettiğim(n)izden de  uzun ve derin bir tartışmaya, KOCAMAN bir sayfa açtınız.

Dün seyrettim filmi. Üstelik, filmin 15. dak. sıydı sanırım, sizin her zamanki nazik ve zarif üslûbunuzla (buna ayrıca hayran olduğumu söylemeden geçmiş olmayayım) biz TED velilerine iki satır kelâmınızı da dinleme olanağını buldum.

Herneyse, aslında bu satırları yazmamın nedeni, “Mustafa”nın bende bıraktığı izlenimi sizinle paylasmaktı, konuya döneyim iyisi mi. Amma konuya dönmeden önce bazı saptamaları yapmalıyım ki, siz de bilesiniz işte bu satırlar “ne menem birinin kaleminden dökülmüş”  değil mi?

1-    “Mustafa” hakkında yazılmış onlarca kitabı (yereni de… söveni de… göklere çıkartanı, yerlisi de… yabancısı da (Ruthless Dictator) dahil) nesnel yaklaşarak okumuş, başta İstiklâl Mahkemeleri olmak üzere, “ahvâl ve şerait” üzerinde çokça düşünmüş,

2-   O’nun “tümü” değilse de, “çokca” insanî zaafından…(filmde aktardığınızdan da fazlası diyeyim ben, anlaşılsın. Siz nasılsa biliyorsunuzdur) ŞU, ya da BU şekilde haberdar olmuş,

3-   Diğer taraftan, tüm bu zaaflarına karşın (kimi zaman da… tam da bu zaaflarının etkisiyle) “O”nun bu vatan ve onun sakinleri için, yeri geldiğinde nasıl da kendi yaşamından fedakârlık ettiğinin de (Lâtife Hn ile evliliği dahil) hakkını vermiş,

4-   Amma velâkin ve hepsinden öte, “O”nun, –tâbir yerindeyse eğer…- “HERŞEY BAĞIŞLANSA DA… HERŞEY YASAKLANSA DA”, her hal ve kârda, bütün o olağanüstü işleri o günkü koşullarda nasıl becerdiğine hayret etmiş ve hayran kalmış,

5-   Yaşadığımız bu günlerde, “sosyal devlet”ten giderek “sadaka devlet”ine dönüşen bir zihniyetle oyların satın alındığı, kadın hakları tartışmasının başörtüsüyle eğitim hakkına indirgendiği, “HAMDOLSUN”larla başlayan son derece çağdışı, entellektüel içerikten yoksun, hamasî nutuklar dinleyen aciz ve zavallılaştırılmış bir toplumda, emekli maaşı fakirlik sınırının altında kalan bir KADINım.

Evet Değerli Dündar,

Filminizle ilgili saptamalarıma geçeyim.

1-    Görüntü ve müzik katkısı verenleri kutlamak gerek, müzik bir parça daha öne çıkabilirdi ya… Neyse o ayrı mesele, maksadım buraya takılmak değil zira.

2-   Süre kısıtlı, ADEM sınırsızdı diyorum. “Filmin süresinin yetmemesi doğaldır” demek istiyor, bir izleyici olarak “anlatıl(a)mayanları”n gerekçesini anlayışla karşılamaya çalışıyorum da.. Beceremiyorum nedense… Eksik kalmıştı film kanaatimce. Hani çizginin altında kalan hissim, işte BU diyelim.

3-   Daha ilk günden ortaya çıkan dedikodular, “gerçek”lerden hareketle yanlış yorumlamalar vs. Beni hem şaşırtıyor, hem de  üzüyor. Turkcell başta olmak üzere, “Ben ne dedim? Ne anlaşıldı?” vaziyetleri yani. Biliyor musunuz ki, Turkcell’cilerin davranışı bugün “Kemalist” çevrelerde sizin bugün köşenizde “zorunlu” da olsa anlatmaya çalıştığınızın tam da aksine bir yorumla e-postalar marifetiyle yanlış yorumlanıyor ve hızla paylaşılıyor?

4-   Filmi seslendirenin siz olması çok hoş. Sesiniz olağanüstü, vurgularınız mükemmel.

5-   “Kemalist” ve de üstelik “Asker” bir arkadaşım (filmi beraber izlediğim) ne mi dedi? “Niçin dili dolaşan bir alkolik diliyle seslendirmişlerdi “O”nu?”. Bu yorum çok mu bireysel geldi size? Olsun. Bilin istedim. Yorum, yorumdur.

6-   Kimi bölümler gereksiz yere uzun (detaya inmeyeceğim), kimi konular ise atlanmıştı. Neler mi? (detaya ineceğim elverdiğince) İttihat ve Terakkiperverler ile olan ilişkisi, dava arkadaşları ile ters düşme nedenleri, hilafet ve saltanatın kaldırılmasında ve devrimlerine ilişkin verdiği mücadele, Misak-ı Milli bakımından Meclis’te yaşanalar, “O”nu bertaraf etme çabalarına olan tepkisi ve olağanüstü mücadelesi vb. “O”nun vizyonunun (bu kelime her ne kadar Özal ile birlikte lûgatımızda yer aldıysa da… başka da bir kelime yerini doldurmuyor sanırım. Belki “Ufuk” olabilir) çağcıllarının nasıl da ötesinde… nasıl da öte… olduğunun altını, yeterince çizdiğinizi düşünmüyorum. Yoksa sizce bu özelliği… bu filmde yeralmayı hakkettirecek kadar, diğer bir deyişle yeterince “insanca” değilmiydi?

7-   Filmin beni şahsen çok etkileyen bazı kısımları oldu itiraf edeyim. Üstelik haddim olmayarak kendimle benzerlik kurdum (yoksa tam da bu yüzden mi çok etkilendim dersiniz?). Son derece açık yüreklilikle “onun beynini artık taşı(ya)mayan vücuduna isyan” ederek… ve artık… düşünmeyi durdurmak ve de uyuyabilmek için sığındığı içki, tükettiği paketlerce sigara vs. derken kendimi de akladım sayenizde, ama bir yandan da düşünmeden edemedim. Ben “O”nun hakkını böylesine verirken tam da bu sahnelerde… Ya diğerleri ne yaptı dersiniz? (Altını çizerim ki kelime farkı da olsa “öteki” demedim de.. “diğerleri” dedim)

8-   Biz kalabalık bir grup olarak izledik filminizi biliyor musunuz? Sonuçta, “Mustafa” hakkında en mükemmel yorum, bence eşimden geldi. O her zamanki olağanüstü sezgisi ve zekâsıyla dedi ki: “Ben hep, “O” keşke.. Sadece bir 10 yıl daha yaşasaydı diye düşünmüştüm.” Oysa bu filmde bana anlatılan, “O”nun neredeyse son 10 yılının harcandığı oldu (Hatay meselesini geçelim izninizle, zira biz konuşurken geçiverdik de…).

9-   Bu yorum var ya… Çok şey anlattı bana. Size de anlatır belki.

10- Sizce ihtiyacımız olan… Tam da bugünlerde… Bu film miydi?

Saygı ve sevgilerimle,

 

Seçkin Bilgen Gültan